nhan dang sau thai dona ngon

Đặc điểm nhận dạng trái sầu riêng dona

Đặc điểm nhận dạng trái sầu riêng dona Tuy cùng là Sầu Riêng, nhưng mỗi Giống Sẩu Riêng lại có những nét đặc trưng tạo nên sự khác nhau về hình dạng bên ngoài để người tiêu dùng có thể phân biệt được.  Trái Sầu Riêng Sữa khi chín vỏ trái có màu vàng; Sầu Riêng Khổ Qua Xanh vỏ xanh, Sầu riêng Khổ Qua Vàng vỏ quả vàng… [caption id="attachment_957" align="aligncenter" width="450"] Đặc điểm nhận dạng trái sầu riêng…[…]