thanh long đỏ

Mua thanh long ruột đỏ ở đâu tại Hà Nội

Thông tin sản phẩm Thanh long ruột đỏ miền Bắc cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 10 Âm lịch hàng năm. Quả chín có thể giữ lại trên cây khoảng 20 ngày. Sau khi thu hái vẫn bảo quản được 7-10 ngày thuận lợi cho vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Để mua thanh long ruột đỏ mọi người nên tới các cơ sở uy tín, chất lượng ở Hà Nội. Thanh long đỏ có nhiều giá…[…]