cay giong mang tay

Tác dụng tuyệt vời của phân bón vi sinh EMZ – USA với cây măng tây

Giới thiệu phân bón vi sinh EMZ - USA Phân bón vi sinh EMZ - USA là một loại phân bón hữu cơ sinh học, làm xốp, cải tạo và thúc đẩy sự cố định đạm cho cây trồng bằng con đường sinh học trong đất  được sản xuất và nhập khẩu tại Mỹ với công thức polyme sinh học biệt dược (BioProtect SystemTM). EMZ – USA bao gồm hỗn hợp Enzyme và những vi khuẩn có lợi cho đất…[…]